1 mẫu bằng bao nhiêu sào? Quy đổi đơn vị đo lường cơ bản

Mẫu và sào là một hệ thống đo lường được sử dụng rộng rãi. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta thường sử dụng hơn một mẫu hoặc sào để thể hiện diện tích. Vậy, 1 mẫu bằng bao nhiêu sào? Và làm thế nào để chuyển đổi? Xem ngay các bài viết sau của theuaassociation.com nhé!

I. Mẫu đất là gì?

Mẫu đất là đơn vị đo diện tích cũ đã được sử dụng rất phổ biến ở Nhật Bản

Mẫu đất là đơn vị đo diện tích cũ đã được sử dụng rất phổ biến ở Nhật Bản. Đơn vị này thường được sử dụng khi nói về đất nông nghiệp. Theo cách quy đổi xưa, một mẫu tương ứng với 10 công lao động (1 công = 1 sào).

Trong số các đơn vị theo diện tích đất, “mẫu” là đơn vị lớn nhất. Và điều đặc biệt là hiện tại vẫn chưa có cách quy đổi chung mà mỗi vùng có một cách tính riêng.

II. Sào đất là gì?

Vì Việt Nam là một nước nông nghiệp nên trong hệ thống đo lường cổ Việt Nam có rất nhiều đơn vị đo lường có tên gọi khác nhau. Và để tính toán ruộng lúa, hoa màu, v.v., người ta sử dụng các đơn vị đo lường, và cột là một trong số đó.

Cụ thể, cực là các tổ chức khu vực mà nông dân sử dụng để đo diện tích đất canh tác như lúa, hoa màu và cây ăn được, hoặc diện tích đất do nông dân sở hữu hoặc được quốc gia trao tặng.

Các khu vực khác nhau có giá trị chuyển đổi khác nhau cho các cực, chẳng hạn như Nam Bộ, Trung bộ và bắc bộ.

III. 1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

1. 1 mẫu bằng bao nhiêu sào

Hiện nay, mẫu khi quy đổi sang sào được tính như sau:

1 mẫu = 10 sào

Cách quy đổi này áp dụng cho cả 3 miền bắc, trung, nam. Nó cũng có nghĩa là một mẫu Anh tương đương với 10 Sao ở miền Nam Việt Nam, 10 Sao ở miền Bắc Việt Nam và 10 Sao ở miền Nam Việt Nam. Vậy – 10 mẫu = 100 sào – 100 mẫu = 1000 sào.

Cách quy đổi này áp dụng cho cả 3 miền bắc, trung, nam: 1 mẫu – 10 sào

2. 1 mẫu bao nhiêu m2

Khác với cách quy đổi mẫu sang sào thì khi quy đổi từ mẫu sang mét vuông thì mỗi vùng miền sẽ có các xác định khác nhau:

  • 1 mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu m2

1 sào = 360m21 mẫu = 10 sào

=> Do đó, 1 mẫu Bắc Bộ = 3600m2

  • 1 mẫu Trung Bộ bằng bao nhiêu m2

1 sào = 500 m21 mẫu = 10 sào

=> Do đó, 1 mẫu =5000 m2

  • 1 mẫu Nam Bộ bằng bao nhiêu m2

1 sào = 1000 m21 mẫu = 10 sào

=> Do đó, 1 mẫu = 10000 m2 

3. 1 mẫu bằng bao nhiêu ha

Theo các quy đổi chuẩn quốc tế thì 1 ha = 10000 m2 nên 1 mẫu sẽ quy đổi sang ha sẽ được tính như sau:

1 mẫu Bắc Bộ = 0.36 ha

1 mẫu Trung Bộ = 0.5 ha

1 mẫu Nam Bộ = 1 ha

4. 1 mẫu Anh bằng bao nhiêu m2, ha

Mẫu không chỉ là đơn vị đo được sử dụng ở Việt Nam mà còn là đơn vị được sử dụng trong các hệ thống đo lường của Anh và Mỹ. Nhưng ở Anh, người ta thường gọi nó là acre, và có một cách khác để chuyển nó sang Việt Nam.

1 mẫu Anh = 1 acre = 4046.86 m2 = 0.404686 ha

Với các bước hướng dẫn trên chắc hẳn bạn đã có thể trả lời được câu hỏi 1 mẫu đất bằng bao nhiêu sào, quy đổi mẫu đất theo số sào, số mét vuông. Hy vọng với những chia sẻ tin tức trên sẽ giúp bạn áp dụng vào học tập và hiệu quả vào quá trình đo đạc thực tế.

Related Post